Geschiedenis

De Scheelenkuhlen (20.09296) werd in 1927 in opdracht van het Wasser- und Schiffahrtsamt, vergelijkbaar met het Nederlandse Rijkswaterstaat, gebouwd. De opdracht werd aan de scheepswerf Johann Oelkers te Neuhof (Hamburg) gegund.

De Scheelenkuhlen heeft bij haar eerste eigenaar dienst gedaan op het riviervak Brunsbuttel - Cuxhaven inclusief de Elbemonding en Duitse Bocht. De voornaamste werkzaamheden bestonden uit assisteren bij de verkeersregeling van zeeschepen. Maar daarnaast heeft het schip ook dienst gedaan als bergingsvaartuig, ijsbreker en bevoorraden van vuurschepen met drinkwater. Ook het verslepen van o.a. baggerbakken behoorde tot haar takenpakket.

Na 47 jaar trouwe dienst werd het schip in 1974 opgelegd, waarna ze in het voorjaar van 1976 als oud ijzer werd verkocht aan de Handelsonderneming A.C. Slooten te Wormer om te worden gesloopt.

De heer P. Visser kocht de Scheelenkuhlen in november 1976 en behoedde haar van de sloop. De heer Visser was op zoek naar een hobby en samen met enkele andere enthousiastelingen hebben ze haar weer in de vaart gebracht. Deze eerste herstelwerkzaamheden duurden tot in de tachtiger jaren.

Vlak voor zijn overlijden schonk de heer Visser de boot aan de Stichting tot Behoud van het Stoomschip te Koog aan de Zaan die sindsdien toeziet op haar behoud.

Ondertussen is het schip ruim de 90 jaar gepasseerd. Ondanks continue onderhoud blijven er zaken die opgeknapt moeten worden. Daarnaast moeten ook historische schepen aan de (veiligheids)eisen van vandaag voldoen. Wij proberen hier aan te voldoen zonder daarbij afbreuk te doen aan het karakteristieke aanzicht.

De komende jaren worden voor ons erg spannend. Door de wereldwijde aandacht voor het klimaat zijn de ‘vervuilers’ in een kwaad daglicht komen te staan waardoor sponsoren minder snel genegen zijn om te schenken. Evenementen moeten aan steeds meer veiligheidseisen voldoen en het wordt steeds lastiger om aan kolen te komen. Wat we direct merken in de prijs per ton. Wij blijven ons best doen om tóch te blijven varen en bezoekers een blik te laten werpen in vervlogen tijden.

Maak een donatie

Scan de QR-code met de camera app op je telefoon
of ga direct naar iDeal.