Vereniging Stoomvaart

De stoomvaart heeft in Nederland een lange en rijke traditie. Van de diverse typen stoomschepen heeft de stoomsleepboot het langst dienst gedaan en spreekt ook vaak het meest tot de verbeelding. Nederland heeft zowel op de Rijn als in binnen- en zeevaart altijd een grote inbreng gehad in de stoomsleepvaart.

Er is echter weinig bewaard gebleven. Slechts enkele kleinere stoomsleepboten konden aan de slopershamer ontkomen en dan nog voornamelijk door particulier initiatief. In 1977 besluiten de particuliere bezitters van stoomsleepboten een vereniging op te richten, om samen het behoud na te streven voor deze oude werkpaarden.

Lees meer over de Vereniging Stoomvaart.

Leden

Op dit moment zijn bijna alle stoomschepen die binnen de Nederlandse grens varen aangesloten bij de Vereniging Stoomvaart. Schepen die zijn aangesloten bij musea zijn ook verbonden aan de Vereniging Stoomvaart.

Het doel

De vereniging stelt zich ten doel het behoud van door stoomkracht gedreven vaartuigen, alsmede het instandhouden van de ambachten die bij het stoomvaartuig betrokken zijn geweest. In het algemeen het behartigen van alle gezamenlijke belangen van hen die zich inspannen in de ruimste zin voor het behoud van door stoomkracht gedreven vaartuigen.

Maak een donatie

Scan de QR-code met de camera app op je telefoon
of ga direct naar iDeal.