nov
12

12 november 2022

Waar te stoppen?

Vandaag zijn de ‘laatste stukjes’ gebikt op de plaatsen waar je er slecht bij komt, zoals achter leidingen of kleine ruimtes waar de bikker nauwelijks in past. En dan rijst de vraag: waar te stoppen? Het is heel verleidelijk om door te gaan: ‘dit stukje kan er ook nog wel bij’ en ‘nu we toch bezig zijn…’ je raadt het al, we gaan nog even door. We nemen toch maar het stuk plafond boven de condensor mee en mogelijk ook nog een stuk aan de andere kant van de boot, maar daar moeten we volgende week nog maar eens naar kijken.

Verder zijn we begonnen met het aftappen van de leiding waar nog water in staat, zodat wanneer het kouder wordt, er geen leidingen kunnen stukvriezen.

Foto's