jul
30

30 juli 2022

Kabel, katrol, kraan

Net als vorige week zijn we verder gegaan met het repareren van de kleine gebreken die we tijdens het vorige vaarweekend hebben geconstateerd. Deze week hebben we enkele kraantjes die lekten onder handen genomen en zijn 2 afsluiters die langs de spindel lekten opengemaakt.

We hebben ook getracht de kabels van de telegraaf strakker te spannen, met wisselend succes. Het op spanning brengen is gelukt, maar vervolgens had je te veel kracht nodig om de telegraaf te bedienen. De katrollen waar de ketting en stangen over lopen, draaien niet meer zo gemakkelijk dus dat wordt het volgende ‘klusje’.

Foto's